Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007

Mmmm, good ideas!

New picture for the contest.

Title:
"Parking problems in Nicosia? No. Why ask?"
P.S. Yes, is Famagusta Gate...

Δεν υπάρχουν σχόλια: