Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2008

Palmanova

The twin city of Nicosia.

Copy these coordinates in your Google Earth
45°54'13.68"N, 13°18'54.29"E

http://www.palmanova.it/

Compare must be made carefully; different histories, different cities…

Δεν υπάρχουν σχόλια: