Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2007

Beauty and the beast...

And this is our first picture from Maria Kosti.

Title: "I was trying to get out of home to start the day..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: