Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2007

Interview

Pola just send thils link. Here is a very good interview published on Politis. We are working on a translation in english, soon will be ready.

http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=756763&-V=archivearticles

Δεν υπάρχουν σχόλια: