Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Questionnaire for public transport

Τέρμα πια!

Αλλάζουμε τις Συγκοινωνίες!

Συμμετέχουμε στο Δημόσιο Διάλογο!

22 Μαΐου έως 2 Ιουνίου

Απαντήστε σε 5 απλά ερωτήματα

στην ιστοσελίδα www.dimosiesmetafores.com.cy

Προχωράμε Μαζί Μπροστά! Η Γνώμη Σας Μετρά!

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων


Finally!

We change the Transport!

We participate in the Public Dialogue!

22 May until 2 June

Answer in 5 simple questions

in the web page www.dimosiesmetafores.com.cy

We continue forward together! Your Opinion counts!

Ministry of Transport and Work

1 σχόλιο:

kyriakos είπε...

Δεν προλάβαμε την προθεσμία δυστυχώς..