Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Jaime Lerner

Solutions for a city:

http://miguelfebles.blogspot.com/

and this speech specially recommended

http://www.ted.com/talks/view/id/213

Δεν υπάρχουν σχόλια: